Awesome Image
Awesome Image

O naši společnosti

Analytika šitá na míru vašim potřebám

Dnešní svět lze s nadsázkou označit za dobu datovou. U nás ve firmě jsme přesvědčeni, že pochopení a porozumění datům je a čím dál více bude klíčem k úspěchu. Data však mají být pouze dobrým sluhou a rádcem a jejich efektivní využívání by nemělo odvádět firmy od jejich hlavního podnikatelského záměru.

Proto jsme tu my a nabízíme své rozsáhlé zkušenosti a znalosti s ukládáním a zpracováním dat, reportingem a analytikou či umělou inteligencí. Chápeme, že každá firma má své unikátní potřeby, které je třeba respektovat, proto pro naše zákazníky připravujeme řešení šitá na míru jejich konkrétním požadavkům.

Proč si vybrat nás

Hlavní důvody, proč si zákazníci vybírají nás

Datamarty

Datamarty jsou základním stavebním kamenem pro reporting a ad-hoc analýzy. Pomůžeme nejen s jejich tvorbou a designem, ale také s nastavením komplexního governance modelu, který se týká jejich správy, change managementu nebo nutné agendy související s definicemi jednotlivých atributů a KPI tak, abyste získaným výstupům mohli plně důvěřovat.

Interaktivní dashboardy

Provedeme vás na cestě od statického reportingu k interaktivnímu dashboardingu a přivedeme do světa self-service business intelligence. Pomůžeme s výběrem nejvhodnějších nástrojů, dle vašich konkrétních potřeb v on-premise či cloudovém prostředí, ale také s tvorbou datových modelů či designem a implementací potřebných vizualizací pro chytrou analýzu firemních dat.

Artificial intelligence

Našim hlavním oborem je umělá inteligence se zaměřením na strojové učení a zejména její reálná aplikace do nových či zavedených procesů. Ať už jde o pokročilé metody segmentace a klasifikace zákaznické báze, predikce odchodu zákazníků, propensitní modely podporující penetraci produktů a služeb nebo textovou analytiku v podobě klasifikace psaného textu a další.

On-premise a cloudová řešení

komponent pro business analytiku, které budou nejvíce vyhovovat vašim potřebám. Zaměřujeme se na tvorbu celkového řešení - od samotné architektury datového úložiště, přes nástroje pro integraci a správu datových zdrojů a struktur, až po možnosti přístupů k datům a jejich využívání.

Služby & řešení

Přesvědčíme vás, že data a analytika nejsou žádná kouzla.

Business Intelligence & OLAP

Zpracování, analýza a interpretace strukturovaných a nestrukturovaných dat malých i velkých objemů.

Machine Learning & AI

Aplikace pokročilých statistických metod pro predikce vývoje a automatizované rozhodování.

Reporting & vizualizace

Tvorba praktických pohledů nad daty, jejich srozumitelná prezentace, včetně interaktivní verze.

Technologie & platformy

Návrh a realizace architektury řešení při využití stávajících či zavedení nejnovějších technologií.